İK Politikamız

Tüm kaynakları “İnsan” denen varlığın yönettiğine olan inancımızla, bugün zor rekabet koşullarında en güçlü sermayemizin insan kaynağı olduğuna inanırız.

Şirketlerimizin büyümesi ve gelişmesinde insan kaynağımızı en büyük teminatımız olarak görürüz. Çünkü sahip olduğumuz tüm fiziksel ve finansal kaynakları onlarla yönetiriz.

İnsan Kaynakları Politikamızı karşılıklı güven üzerine inşa ederiz. 

- Çözen,
- Planlayan ve uygulayan,
- Değişime inanan ve sürekli geliştirmeyi amaç olarak gören,
- Sonuç odaklı,tüm bunları yaparken ben yerine biz diyebilen, üstün nitelikli bireyler ile çalışmayı düşünürüz.
- Yükselen değerlerimizi koruma ve geliştirme de etkin olacak yetenekli çalışanları tercih ederiz.
- Yüksek potansiyel sahibi çalışanları, şirketimizin gelecek yılları için bir teminat kabul ederiz.
- Çalışanların gelişim alanına yatırım yaparken, onların bireysel ve mesleki gelişimlerinin sonuçta bir katma değere dönüşeceğine kesinlikle inanırız.
- Ergonomik şartların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve işyerlerinde iş güvenliği tedbirlerine yüksek düzeyde hassasiyet gösterilmesi ilkesel ve toplumsal sorumluluğumuzdur.
-İşlerimizin yürütülmesinde yönetim kadrolarımızdan stratejik liderlik yapmalarını, kendilerine bağlı birim ve kadroları hedefler için iyi yönetmelerini bekleriz.