TUP FIYATLARI

Bayilerimiz aşağıda tespit edilen azami tüp satış fiyatlarını aşmamak kaydıyla satış fiyatlarını serbestçe tespit etme hakkına haizdir.