Kurumsal Hakkımızda Kurumsal Kalite Politikası Kurumsal Çevre Palitikası Kurumsal Hizmet Prensipleri Kurumsal Tesisler Kurumsal Belgelerimiz

ÇEVRE POLİTİKASI

- İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak. 
- Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek. 
- Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek. 
- Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak. 
- Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak. 
- Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. 
- Acil Durum Riskleri’ni azaltmak. 
- Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak. 
- İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak. 
- Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılmak, bu amaçla projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek.

Anasayfa  |  Kurumsal  |  Ürünler  |  Bayiler  |  Istasyonlar  |  Fiyatlar  |  Duyurular  |  Iletisim  |  Yönetim  | 
Copyright © Oralgaz; Tüm haklari saklidir.